Çardak Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz konulu şiir yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verilmiştir.

1.SALTUK BUĞRA BIÇAK

2.İBRAHİM ŞAŞMA

3.SAİM ORDU

           

1.OLAN ESER         

 

 ŞAFAĞI BEKLEYEN BİR MİLLETİN DESTANI

     (ON BEŞ TEMMUZ GECESİ)

 Karanlık perde perde, ufukta bir muamma

  Tüm vatanı sararken o dayanılmaz humma

  Geceye hüzün yağdı temmuzun on beşinde

  Merhametsiz sırtlanlar milletimin peşinde

  Zûl ateşinde yandık On Beş Temmuz geces

  Ecel suyundan kandık On Beş Temmuz gecesi

 

Ne işi var tankların halkımın karşısında?

Demek cânlar çok ucuz hainin çarşısında

Neden uçuyor hınçla şu serseri uçaklar?

Yüze gülenler şimdi sırtımızdan bıçaklar

İhanete uyandık On Beş Temmuz gecesi

Bir Allah’a dayandık On Beş Temmuz gecesi

 

 Yetiş imdada Rabbim, kubbelerim çöküyor

 Eşkıya gökyüzünden bayrağımı söküyor

 Aşıyor cephemizi vahşi çakal sürüsü

 Hazin olmasın asla milletimin öyküsü

 Sancak düşüyor sandık On Beş Temmuz gecesi

 Katreye hüzün bandık On Beş Temmuz gecesi

 

Bülbüller suskun, eyvâh, melâl türküsü dinler

Razı olmaz kafese, gece gündüz âh inler

Korkmaz yiğitler hasmın topundan tüfeğinden

Dönmez aslâ yolundan vurulsa yüreğinden

Çardak’tık, Muş’tuk, Van’dık On Beş Temmuz gecesi

Cenk meydanında şandık On Beş Temmuz gecesi

 

Akılları düğümler gece vakti bu baskın

  Sinersek bir köşeye esaretimiz yakın

  Cihanda şanımız var, elbet bu nam sarsılmaz

  O muzaffer ecdadın torunu cenkten yılmaz

   Sakın sanmasın sindik On Beş Temmuz gecesi

  Kin ordusunu yendik On Beş Temmuz gecesi

 

Sakarya gibi o gün akın akın coşarken

Nevbahar müjdesiyle meydanlara koşarken

İstiklâl terennümü-dua yayıldı

 Salâlar ile ülkem uykusundan ayıldı

 Gör ki, fışkıran kandık On Beş Temmuz gecesi

 Al kanlara boyandık On Beş Temmuz gecesi

 

Hazan uğrar bağıma kır çiçekleri solar

Harabe hanemize yarasalar mı dolar?

Sabret!Durdurur bizim birliğimiz darbeyi

Yıkamaz biiznillah hainler bu kubbeyi

Hâr bahçesine konduk On Beş Temmuz gecesi

Gülzârı kanla yunduk On Beş Temmuz gecesi

 

Hıyanet mahfilleri cadde cadde kol gezer

Metal yığınlarıyla nice insanı ezer

Şehirlerde bir telaş, endişe sokak sokak

İnşirâh muştusuyla söker mi bu son şafak?!

Zulmün atından indik On Beş Temmuz gecesi

Umut atına bindik On Beş Temmuz gecesi

 

Hamiyetin ışığı parlıyorken gözünde

Çanakkale’den kalan şecaat var özünde

Kan damlayan hokkalar aşkla yazsın destanı

Anlatsın şühedâdan yadigâr bu vatanı

Hem bugün hem de dündük On Beş Temmuz gecesi

Cihana ferman sunduk On Beş Temmuz gecesi

 

Saltuk Buğra BIÇAK

Esentepe Ortaokulu, Mehmet Akif  ERSOY Mahallesi

Denizli/Merkezefendi

2.OLAN ESER

Abdullah Tayyip Olçok

15 Temmuz gecesi vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmak için babası Erol Olçok’la birlikte köprüye koşan Abdullah Tayyip Olçok, 2 mermiyle vuruldu ve henüz 16 yaşında şahadete kavuştu. Lise öğrencisi Abdullah Tayyip, FETÖ’nün kanlı darbe girişiminin en genç şehitlerinden biri oldu.

 

LEYL’İN ABDULLAH’I

Hükmü yoktu vatansa, kanın kemiğin etin.

Kalbimin aşk vaktine, kurulduğu geceydi.

Zemheri bir temmuzda, o kutlu şahadetin.

Sırtıma mühür gibi, vurulduğu geceydi.

 

Benim adım Abdullah onbeş, onaltı yaşım.

Arş-ı Âlâ’da benim, dik durur artık başım.

Dudağımda tekbirler, yüreğimde bir hışım;

İhanete hesabın,  sorulduğu geceydi.

 

Bir ak güvercin gördüm, dudağıma taşır su.

Kanatlarında geldi, şol cennetin tapusu.

Yekpare bir milletin iradesine pusu;

Ruhuna darağacı kurulduğu geceydi.

 

Hür yaşayıp, hür ölmek, böyle biline aslım.

Bir ses duydum Fatih’ten, “susma sakın ey neslim

Eğer ki boyun eğsem, namerde olsam teslim;

Akif’in Asım’lara,  darıldığı geceydi.

 

Alparslanları gördüm, Ulubatlı Hasan’ı

O gece  “Vatan” idi bir milletin lisanı.

O yer ve gök Ömer’in Ömer olduğu anı

İzlerken şerha şerha yarıldığı geceydi.

 

Yüreğim mevzi oldu, bakışlarım silahım.

Resule komşu kıldı,  şahadetle ilâhım.

O ehl-i ihaneti, mutlak bulacak ahım.

Tarihin ezber bozup kırıldığı geceydi.

 

İşim olmaz yeisle, korkuyla güman ile.

Rüştümü bilen bilir, tarihte zaman ile.

Türk’ün birlik burcuna aşk ile iman ile.

O muhabbet harcının karıldığı geceydi

 

 

O gece bir sel gibi, akıp taşanlar gördüm.

Sâfa- Merve’de Hacer olup koşanlar gördüm.

Vurulsa kırk yerinden, yine coşanlar gördüm.

Resulün kapısına, varıldığı geceydi.

 

Mayamda aşk var benim, Türklüğümle yoğruldum.

İrademle var oldum, irademle doğruldum.

 Benim adım Abdullah, meydanlara çağrıldım.

Şafaksız o göklerin yorulduğu geceydi.

 

Hainlerin işi ne, eylediği zûl anam.

Avuçlarımda ateş, yüreğimde kül anam.

Bir şehidin var senin, gözün aydın gül anam.

Yavruna o şerefin verildiği geceydi.

 

Adım Abdullah benim, Bilal misaliyim ben.

Aşka düştüm düşeli, zülâl misaliyim ben

Kara geceye inat,   hilal misaliyim ben.

Ay şavkına bir perde gerildiği geceydi.

 

O gece o meydana, çıkmazsam kahrolurdum.

İhanet kalesini, yıkmazsam kahrolurdum.

O gece şimşek olup, çakmazsam kahrolurdum.

Ruhumun yeni baştan, dirildiği geceydi.

 

Bir bıçak İbrahim’de, bir boyun İsmail’de.

O gece tekbir vardı, lâl olan cümle dilde

Bülbüllerin figanı yankı bulurken gülde

Gülistana arsızca girildiği geceydi.

 

Ben Fatih’im, bir şehrin kapısına dayandım.

Resul’ün muştusuydum, takdirine şâyandım.

Ben ateşte değil de kutlu bir nâr’da yandım.

Şahadet güllerinin derildiği geceydi.

 

Benim adım Abdullah, iman beni kuşatan

Ebrehe’nin üstüne, Ebabil’im taş atan.

Ben vatanı yaşattım, vatan beni yaşatan.

Ömrümün kutlu yola serildiği geceydi.

 

Bilsinler şavkı büyük, bu islenmiş çıranın.

Biz bayrakla büyüdük gölgesinde Kuran’ın.

Edirne’den ta Karsa, hâsıl olan yaranın.

Bir olup birlik olup sarıldığı geceydi.

İbrahim ŞAŞMA

Piri Reis Mah 665 Sok 4/2 Karaman

 

3.OLAN ESER

 

FETULLAH

Misakı milli sınırımda ne varsa

Bu vatan bizim, Edirne’den Kars’a

Dünyayı terk edip kaçsanız marsa

Adaleti karşınızda, bulacaksanız.

 

İdam size kurtuluş müebbet yetmeyecek

Allah bile sizi, affetmeyecek

Cehennemde sizi kabul etmeyecek

Sonsuza dek araçta, duracaksınız

 

Zerre yok sende fetö imandan dinden

Hep medet ummuşsun öfkeden kinden

Bitli tilki gibi girdiğin inden

Mutlaka bir gün çıkacaksınız.

 

Ne desem az siz gibi şerefsize

En ağır hakaret iltifat size

Lügatta bulamadım bir sıfat size

Siz vatan haini , alçaksınız.

 

Klonlanmış halisin , tıpkı Adolf Hitlerin

Ruhundan titreyeceksin ettiğin şehitlerin

Şimdi neredeyse o soysuz müritlerin

O mekana bir gün geleceksiniz.

Derler ya besle kargayı , oysun gözünü

Tam sana yazmışlar ,bu atasözünü

Masken düştü artık gördük yüzünü

Sizde Silivri’yi göreceksiniz.

 

Her ceza sana reva haktır.

Er geç adalet yerini bulacaktır.

Bir vasiyet yazdır da fetö ,ölünü yaktır.

Leşinle toprağı kirleteceksiniz

 

Soruları çalıp paşa oldunuz

Gidip fetullaha maşa oldunuz

Din iman deyipte köşe oldunuz

Bunun hesabını ,vereceksiniz.

 

Unuttunuz ettiğiniz yemi andı

Giydiğiniz üniforma sizden utandı

Her biriniz yüksek makamlara atandı

Sanmayın ki orada, kalacaksınız

 

Seksen milyon hazır iken ölmeye

Kimin gücü yeterki bu vatanı bölmeye

Meraklıysan fetö akıbetini görmeye

Müritlerini ziyarete geleceksiniz

 

 

İstersen fetullah, bir daha dene

Bilki akıbetin bu olur gene

Belki darağacı belki yüz sene

Hücrede ölüm günü sayacaksınız

                                                                                  SAİM ORDU

                                                                       Gemiş Mah. Çardak/DENİZLİ

There are no comments yet.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).